Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 07/04/2019 07/04/2019

  • Τοποθεσία / Place: ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  • Πόλη / City : ΑΘΗΝΑ