Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 20/09/2019 20/09/2019

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Astir

  • Πόλη / City : ΠΑΤΡΑ