Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 31/03/2017 01/04/2017

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Κaimak Inn

  • Πόλη / City : Άγιος Αθανάσιος Πέλλας