Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 23/03/2018 25/03/2018

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Κaimak Inn

  • Πόλη / City : Άγιος Αθανάσιος Πέλλας