Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 05/04/2019 07/04/2019

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Kaimak Inn

  • Πόλη / City : Άγιος Αθανάσιος Πέλλας