Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 07/09/2019 07/09/2019

  • Τοποθεσία / Place: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

  • Πόλη / City : ΤΡΙΠΟΛΗ