Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 06/07/2017 09/07/2017

  • Τοποθεσία / Place: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΙΤΕ

  • Πόλη / City : ΚΑΛΑΜΑΤΑ