Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 21/07/2017 23/07/2017

  • Τοποθεσία / Place: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VALIS

  • Πόλη / City : ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ