Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 28/04/2018 30/04/2018

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Kaimak Inn

  • Πόλη / City : Άγιος Αθανάσιος, Πέλλας

Χρήσιμα / Useful


ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ