Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 09/09/2021 12/09/2021

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Ionian Sea

  • Πόλη / City : ΣΥΒΟΤΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ
Παρέχεται δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο Ionian Sea, σε
μονόκλινο με πρωινό 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η
διανυκτέρευση.
Τα επισιτιστικά των συνέδρων είναι 70€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), την ημέρα.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή κοστίζει 200€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για όλους τους
σύνεδρους.

Γραμματεία: www.e-vip.gr