Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 25/09/2020 27/09/2020

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο AKS Hinitsa Bay

  • Πόλη / City : Πόρτο Χέλι

ΔΙΑΜΟΝΗ

Παρέχεται δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο Aks Hinitsa Bay, σε μονόκλινο με πρωινό 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η διανυκτέρευση.

Τα επισιτιστικά των συνέδρων δεν θα ξεπερνούν το ποσό των 70€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), την ημέρα.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα 200 € (πλέον 24% Φ.Π.Α.) για όλους τους συμμετέχοντες και περιλαμβάνει: συνεδριακό υλικό, καφέ στα διαλείμματα, παρακολούθηση όλων των διαλέξεων και στρογγυλών τραπεζιών, πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή και παραλαβή  ηλεκτρονικού πιστοποιητικού παρακολούθησης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

MEDCONGRESS: www.medcongress.gr

 

VIDEOS ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

Πατήστε εδώ για να δείτε τα videos