Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 14/06/2019 17/06/2019

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Ionian Blue

  • Πόλη / City : Λευκάδα