Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 25/05/2018 28/05/2018

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Porto Paros

  • Πόλη / City : ΠΑΡΟΣ