Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 12/12/2019 15/12/2019

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Kazarma

  • Πόλη / City : ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ
Παρέχεται δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο Kazarma, σε
μονόκλινο με πρωινό 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η
διανυκτέρευση.
Τα επισιτιστικά των συνέδρων είναι 70€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), την ημέρα.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή κοστίζει  150€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για όλους τους
σύνεδρους.

Γραμματεία-Πληροφορίες : Medcongress