Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 29/10/2021 31/10/2021

  • Τοποθεσία / Place:

  • Πόλη / City :

ΔΙΑΜΟΝΗ
Παρέχεται δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο Anemolia, σε
μονόκλινο με πρωινό 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η
διανυκτέρευση.
Τα επισιτιστικά των συνέδρων είναι 70€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), την ημέρα.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή κοστίζει 200€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για όλους τους
σύνεδρους.