Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 12/12/2019 15/12/2019

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Kaimak Inn

  • Πόλη / City : ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ
Παρέχεται δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο Kaimak Inn, σε
μονόκλινο με πρωινό 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η
διανυκτέρευση.
Τα επισιτιστικά των συνέδρων είναι 70€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), την ημέρα.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή κοστίζει  150€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για όλους τους
σύνεδρους.

Γραμματεία-Πληροφορίες : Μάρα Ρηγάκη

T : (++30) 2314039704

Fax : (++30) 231 220 6898

e-mail : info@medcongress.gr , Website : www.medcongress.gr