Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 06/05/2021 09/05/2021

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Blue Lagoon Princess

  • Πόλη / City : Πολύγυρος Χαλκιδικής

ΔΙΑΜΟΝΗ
Παρέχεται δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο Blue Lagoon Princess, σε
μονόκλινο με πρωινό 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η
διανυκτέρευση.
Τα επισιτιστικά των συνέδρων είναι 70€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), την ημέρα.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή κοστίζει 200€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για όλους τους
σύνεδρους.

Γραμματεία-Πληροφορίες: www.medcongress.gr