Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 30/04/2020 03/05/2020

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Ionian Blue

  • Πόλη / City : ΛΕΥΚΑΔΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ
Παρέχεται δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο Ionian Blue, σε
μονόκλινο με πρωινό 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η
διανυκτέρευση.
Τα επισιτιστικά των συνέδρων είναι 70€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), την ημέρα.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή κοστίζει  200€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για όλους τους
σύνεδρους.