Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 17/06/2021 20/06/2021

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Ionian BLue

  • Πόλη / City : Λευκάδα

ΔΙΑΜΟΝΗ
Παρέχεται δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο Ionian Blue, σε
μονόκλινο με πρωινό 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η
διανυκτέρευση.
Τα επισιτιστικά των συνέδρων είναι 70€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), την ημέρα.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή κοστίζει 200€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για όλους τους
σύνεδρους

Γραμματεία:www.e-vip.gr