Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 06/12/2019 08/12/2019

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Montana

  • Πόλη / City : ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΔΙΑΜΟΝΗ
Παρέχεται δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο Montana, σε
μονόκλινο με πρωινό 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η
διανυκτέρευση.
Τα επισιτιστικά των συνέδρων είναι 70€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), την ημέρα.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή κοστίζει  200€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για όλους τους
σύνεδρους.

Γραμματεία-Πληροφορίες : E vip events

T : (++30) 27550 22201, Fax : (++30) 211 850 5006