Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 22/09/2017 24/09/2017

  • Τοποθεσία / Place: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΠΑΡΟΣ

  • Πόλη / City : ΠΑΡΟΣ