Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 15/06/2017 18/06/2017

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Dolphin Bay

  • Πόλη / City : Σύρος, Κυκλάδες