Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 30/03/2018 01/04/2018

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Kaimak Inn

  • Πόλη / City : Άγιος Αθανάσιος, Πέλλας

ΔΙΑΜΟΝΗ

Παρέχεται δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο Kaimak Inn, σε μονόκλινο με πρωινό 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η διανυκτέρευση.
Τα επισιτιστικά των συνέδρων δεν θα ξεπερνούν το ποσό των 70€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), την ημέρα

ΕΓΓΡΑΦΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 200€+ 24% ΦΠΑ και περιλαμβάνει: συνεδριακό υλικό, παρακολούθηση όλων των διαλέξεων, κλινικών φροντιστηρίων και στρογγυλών τραπεζιών.

Γραμματεία–Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Ζουγκού T:231 4039704
F:231 2206898, M:6985904943, e-mail: info@medcongress.gr
URL: www.medcongress.gr

Χρήσιμα / Useful


ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ