Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 29/03/2019 31/03/2019

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Kaimak Inn

  • Πόλη / City : Άγιος Αθανάσιος Πέλλας