Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 01/12/2017 03/12/2017

  • Τοποθεσία / Place: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΝΤΑΝΑ

  • Πόλη / City : ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ