Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 28/06/2018 01/07/2018

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Xenia Poros Image

  • Πόλη / City : Πόρος

ΕΓΓΡΑΦΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα 150€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για τους ειδικευμένους και είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους ειδικευόμενους και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Γραμματεία–Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Ζουγκού T:231 4039704
F:231 2206898, M:6985904943, e-mail: info@medcongress.gr
URL: www.medcongress.gr