Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 07/06/2019 09/06/2019

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Xenia Poros Image

  • Πόλη / City : Πόρος