Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 16/10/2020 18/10/2020

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Kaimak Inn

  • Πόλη / City : ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ
Παρέχεται δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο Kaimak Inn, σε
μονόκλινο με πρωινό 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η
διανυκτέρευση.
Τα επισιτιστικά των συνέδρων είναι 70€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), την ημέρα.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή κοστίζει  200€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για όλους τους σύνεδρους.

Γραμματεία-Πληροφορίες :e-mail : info@medcongress.gr  Website : www.medcongress.gr