Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 25/06/2021 27/06/2021

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Valis, Αγριά Βόλου

  • Πόλη / City : Αγριά Βόλου

ΔΙΑΜΟΝΗ
Παρέχεται δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο Valis,  σε
μονόκλινο με πρωινό 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η
διανυκτέρευση.
Τα επισιτιστικά των συνέδρων είναι 70€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), την ημέρα.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή κοστίζει 150€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για όλους τους
σύνεδρους.

Γραμματεία: www.e-vip.gr