Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 05/10/2018 07/10/2018

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Ναϊάδες

  • Πόλη / City : Λίμνη Πλαστήρα