Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 26/06/2020 27/06/2020

  • Τοποθεσία / Place:

  • Πόλη / City : Διαδικτυακή απ' ευθείας παρουσίαση

Η εγγραφή κοστίζει 100€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για όλους τους ειδικευμένους, 50€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για όλους τους ειδικευόμενους συνέδρους και είναι δωρεάν για άλλους επαγγελματίες υγείας.

Γραμματεία-Πληροφορίες:

Website : www.medcongress.gr , E mail: info@medcongress.gr, emesologitou@medcongress.gr