Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 22/02/2019 24/02/2019

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Samaria

  • Πόλη / City : Χανιά, Κρήτη