Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 07/04/2017 08/04/2017

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Κaimak Ιnn

  • Πόλη / City : Άγιος Αθανάσιος Πέλλας