Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 11/05/2019 11/05/2019

  • Τοποθεσία / Place: ΑΙΘΟΥΣΑ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"

  • Πόλη / City : ΑΡΓΟΣ