Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 18/12/2020 19/12/2020

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

  • Πόλη / City : Αθήνα

ΕΓΓΡΑΦΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 100€  για τους ειδικευμένους, 50€ για ειδικευόμενους, 20€ για άλλους επαγγελματίες υγείας και 10€ για φοιτητές (πλέον 24% Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει: συνεδριακό υλικό, παρακολούθηση όλων των διαλέξεων και παραλαβή ηλεκτρονικού πιστοποιητικού παρακολούθησης.