Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 18/12/2020 19/12/2020

  • Τοποθεσία / Place: Απευθείας διαδικτυακή μετάδοση

  • Πόλη / City : Απευθείας διαδικτυακή μετάδοση, καταληκτική ημερ. υποβολής εργασιών 12 Δεκεμβρίου 2020

ΕΓΓΡΑΦΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 30€  για όλους του συμμετέχοντες και  15€   για τους φοιτητές (πλέον 24% Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει: συνεδριακό υλικό, παρακολούθηση όλων των διαλέξεων και παραλαβή ηλεκτρονικού πιστοποιητικού παρακολούθησης.

Απευθείας διαδικτυακή μετάδοση

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών έως 12 Δεκεμβρίου  2020