Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 27/09/2019 29/09/2019

  • Τοποθεσία / Place: Blue Dream Palace

  • Πόλη / City : Θάσος