Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 28/04/2018 30/04/2018

  • Τοποθεσία / Place: Blue Lagoon Princess Hotel

  • Πόλη / City : Chalkidiki, Greece

ΔΙΑΜΟΝΗ

Παρέχεται δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο Blue Lagoon Princess Hotel , σε μονόκλινο με πρωινό για 3 διανυκτερεύσεις  (150€ για την κάθε διανυκτέρευση συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Περιλαμβάνεται πλήρης διατροφή (All Inclusive) και για τις τρείς ημέρες του συνεδρίου (70€ την ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή κοστίζει 200€ + ΦΠΑ 24%

Γραμματεία–Πληροφορίες: Μιχαλάκη Φαίη και Κωνσταντίνα Ζουγκού T:231 4039704, M:6988695753
F:231 2206898, e-mail: info@medcongress.gr
URL: www.medcongress.gr

Χρήσιμα / Useful


ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ