Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 28/08/2017 02/09/2017

  • Τοποθεσία / Place: Elite City Hotel

  • Πόλη / City : Kalamata