Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 27/06/2019 30/06/2019

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Ionian Blue

  • Πόλη / City : Λευκάδα