Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 23/04/2020 26/04/2020

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο 4 ΕΠΟΧΕΣ

  • Πόλη / City : ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ , ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΙΑΜΟΝΗ
Παρέχεται δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο 4 ΕΠΟΧΕΣ, σε
μονόκλινο με πρωινό 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η
διανυκτέρευση.
Τα επισιτιστικά των συνέδρων είναι 70€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), την ημέρα.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή κοστίζει  150€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για όλους τους
σύνεδρους.

Γραμματεία-Πληροφορίες :e-mail : info@medcongress.gr

Website : www.medcongress.gr