Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 06/05/2021 09/05/2021

  • Τοποθεσία / Place: Ξενοδοχείο Kyllini Beach

  • Πόλη / City : Κάστρο Κυλλήνης

ΔΙΑΜΟΝΗ
Παρέχεται δυνατότητα διαμονής στο ξενοδοχείο Kyllini Beach, σε
μονόκλινο με πρωινό 150€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η
διανυκτέρευση.
Τα επισιτιστικά των συνέδρων είναι 70€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ), την ημέρα.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Η εγγραφή κοστίζει  200€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για όλους τους
σύνεδρους.

Γραμματεία-Πληροφορίες :

Website : www.e-vip.gr