Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 25/06/2020 27/06/2020

  • Τοποθεσία / Place: Διαδικτυακή απ' ευθείας παρουσίαση

  • Πόλη / City :

VIDEOS ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πατήστε εδώ για να δείτε τα videos

ΕΓΓΡΑΦΗ  

Η εγγραφή κοστίζει  200€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για όλους τους ειδικευμένους, 100€ (πλέον 24% ΦΠΑ) για όλους τους ειδικευόμενους συνέδρους και είναι δωρεάν για άλλους επαγγελματίες υγείας.

Γραμματεία – Πληροφορίες : Ε vip