Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 02/05/2019 05/05/2019

  • Τοποθεσία / Place: HOTEL BLUE LAGOON PRINCESS

  • Πόλη / City : POLIGIROS CHALKIDIKI, HELLAS