Αφίσα / Poster

Πληροφορίες / Informations

  • Ημερομηνία / Date : 06/09/2019 08/09/2019

  • Τοποθεσία / Place: IONIAN BLUE HOTEL

  • Πόλη / City : LEFKADA, GREECE

ONLINE PAYMENT